Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací

Školní zralost

1.    Tělesný vývoj a zdravotní stav: posuzuje lékař nebo odborný lékař 
2.    Poznávací funkce:

 • Vizuomotorika a grafomotorika:
  • Správně drží tužku, kreslí plynule
  • Nakreslí postavu člověka i s detaily, dům, zvíře, strom nebo auto apod.
  • Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar a klikyháků
  • Při kreslení již nestřídá ruce (pokud ano, nepřecvičujte, ale poraďte se s psychologem nebo spec. pedagogem v poradně)
 • Řeč:
  • Vyslovuje bez větších nedostatků (pokud ne, je nutná návštěva logopeda), mluví ve větách, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, mluví gramaticky správně, používá i minulý a budoucí čas, rozliší jednotné a množné číslo
  • Zná své jméno a příjmení, jména rodičů a sourozenců, kamarádů, případně svoji adresu- pojmenuje běžné věci na obrázku, dokáže říct, k čemu se používají, dokáže rozlišit činnosti a profese
  • Umí tvořit protiklady, pozná a pojmenuje nesmysl, přiřadí, co k sobě patří
  • Umí básničku, písničku, vyprávění, krátkou pohádku
 • Sluchové a zrakové vnímání:
  • Rozliší základní barvy, pojmenuje je, přiřadí odstíny barev
  • Umí rozlišit obrázek na pozadí, umí sledovat čáru mezi ostatními liniemi (bludiště, spojovačky), složí obrázek z několika částí (jednoduché puzzle)
  • Najde v řadě odlišný obrázek, pozná shodné a odlišné dvojice, pozná shodu nebo rozdíl u obrázků, které jsou stranově obrácené podle svislé i vodorovné osy
  • Určí první písmenko ve slově, najde slovo, které začíná zadaným písmenem
  • Rozliší stejná a různá slova lišící se jedním písmenem
  • Pozná počet slabik ve slově (např. vytleská)
  • Zopakuje větu alespoň z 5 slov, naučí se básničku
 • Vnímání prostoru a času:
  • Rozlišuje nahoře – dole, níž – výš, daleko – blízko, první – poslední atd.
  • Chápe význam před, na, za, pod, vedle, mezi
  • Začíná rozlišovat pravou a levou stranu
  • Rozlišuje, co se dělá ráno, v poledne, večer
  • Rozliší pojmy dříve a později, včera – dnes - zítra
  • Začíná se orientovat ve dnech v týdnu, rozliší roční období a činnosti, které k nim patří 
 • Matematické představy:
  • Rozlišuje méně – více - stejně, kratší – delší, o 1 více – o 1 méně atd.
  • Dokáže roztřídit předměty do skupin podle barvy, tvaru, použití, velikosti
  • Pozná, co do skupiny nepatří
  • Seřadí pět prvků podle velikosti
  • Napočítá do 5, chápe princip sčítání a odčítání (na prstech, předmětech)
  • Pozná základní geometrické tvary

3.    Pracovní předpoklady, návyky, osobnost dítěte:

 • Zvládne být a pracovat bez rodičů
 • Hraje si s kamarády, spolupracuje, umí se rozdělit, dodržuje pravidla hry, umí i prohrávat, zvládnout neúspěch
 • Vydrží u hry a práce, dokáže se soustředit
 • Respektuje autoritu (učitelku, rodiče, dospělé), umí pozdravit, poprosit, poděkovat
 • Odpovídá na otázky, naslouchá jiným, umí se dohodnout
 • Ukládá si věci do tašky, přihrádky, botníku, na věšák, na ramínko, pozná osobní věci, zapne a rozepne knoflík, zip, suchý zip, oblékne se a svlékne, zvládá sebeobsluhu
 • Má pozitivní postoj ke škole, má zájem o poznání nových věcí, klade otázky
 • Dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu
 • Je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli, zapojuje se do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti
 • Umí dítě většinu z uvedených dovedností? Je zdravé? Zvládlo úkoly při zápisu do základní školy? 

Pokud ano, tak je odklad školní docházky zbytečný!