Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací

Kdy jít k zápisu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu do základní školy musíte jít s každým dítětem, které do 31.8. tohoto roku dovrší věk 6 let.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 Školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Termín zápisu vyhlašují jednotlivé základní školy individuálně v průběhu dubna, přesný termín se dovíte přímo ve škole nebo na jejich webových stránkách.

Jak je to s odkladem školní docházky?

Odklad školní docházky je možný pouze na žádost zákonného zástupce, kterou můžete podat v době zápisu řediteli dané zápisové ZŠ.

O odkladu školní docházky (OŠD) vašeho dítěte rozhoduje ředitel zápisové školy ve správním řízení.  

Aby mohl ředitel ZŠ rozhodnutí o OŠD ve správním řízení vystavit, musíte řediteli předložit doporučení dětského nebo odborného lékaře a také pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) nebo speciálně-pedagogického centra (dále jen SPC).