Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací

GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů v PPP Liberec:
S osobními údaji dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců je nakládáno dle platných právních předpisů. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Roman Šikola
Kontaktní údaje: roman.sikola@kraj-lbc.cz nebo tel. +420 485 226 356

PPP Liberec Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které PPP vykonává, a účelům, pro které v souvislosti s tím tyto osobní údaje zpracovává, je právní základ ve zpracování osobních údajů z důvodu splnění naši zákonné povinnosti.

Poučení o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů:
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o..
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Truhlářská 3, Liberec 2, 46001
IČ: 70848211
Zastoupená: Mgr. Janou Hlavovou (ředitelkou)
kontaktní e-mail: hlavova@pppliberec.cz
(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“)
Kontaktní údaje:
jméno: Bc. Roman Šikola
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
tel.:485 226 356

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (o zpracování osobních údajů) Vás tímto informuje, že pro poskytnutí poradenské služby na Vaši žádost a následně v souladu s vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení 72/2005 Sb. ve znění vyhl. 197/2016 Sb. a ve znění následných úprav, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat osobní údaje klienta nebo jeho zákonného zástupce („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, škola a třída, předchozí průběh vzdělávání klienta, jeho mateřský jazyk, e-mailová adresa a telefonní číslo zákonného zástupce nebo zletilého klienta, dále pak citlivé OÚ (zvláštní kategorie OÚ): údaje o zdravotním stavu klienta, údaje o jeho speciálních vzdělávacích potřebách a podpůrných opatřeních s tím souvisejících.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): poskytnutí poradenské služby, a to na základě Právního důvodu zpracování, dále pro účely zajištění kontaktu mezi zák. zástupcem klienta nebo zletilým klientem v souvislosti s poskytováním poradenské služby, a to na základě Oprávněného zájmu. Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří na základě Právního důvodu zpracování škola (mateřská, základní, střední), kterou klient navštěvuje, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností (např. policie, OSPOD, soud).

Informace o zpracování osobních údajů zde
V Liberci dne 25. 4. 2019 Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP