Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací

Naše činnost

PPP Liberec je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení, příspěvková organizace Libereckého kraje.

Poskytujeme ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v těchto oblastech:

 • posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání
 • poradenství a diagnostika v oblasti výukových obtíží:
  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků včetně specifikace výukových opatření
  • spolupráce při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • doporučení pro vzdělávání a případné doporučení ke vřazení dětí a  žáků do škol, tříd, nebo oddělení a studijních skupin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, úprava přijímacího řízení pro žáky s SVP a uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky u žáků s SVP
 • poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky
 • poradenské služby zaměřené na volbu studia a povolání u dlouhodobě sledovaných klientů
 • výchova v rodině
 • reedukační a kompenzační činnosti u žáků s SVP
 • konzultace individuálních osobnostních problémů
 • metodická a konzultační činnost pro školy
 • koordinace školních metodiků prevence
 • metodické vedení výchovných poradců
 • metodická podpora asistentům pedagoga
 • metodická podpora školním psychologům a školním speciálním pedagogům

PPP neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

Tyto činnosti se uskutečňují ambulantně na pracovišti poradny případně ve školách návštěvami zaměstnanců PPP (dle typu činnosti) a jsou upraveny Vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění.

Rozsah působnosti:
Klienty PPP jsou děti, žáci a studenti ve věku od 3 do cca 19 let z okresu Liberec.